ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਡੈਕਸ: ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ - ਪਰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ appੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 75 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 3 ਸਾਲ.

ਇਕ ਵਾਰ ਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ:

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ("ਇੰਡੈਕਸ") ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ, ਅਸਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ; ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ