ਇਸ MOOC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਨੁਸਖ਼ਾ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼, ਪਛਾਣ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ...

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਫਨੈਲਪੀਰੇਟਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਕਲਿੱਕਫਨਲ