ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈੱਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੋ ਗੁਪਤਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (OWASP) ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ OWASP ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ XNUMX ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ OWASP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਸਿਗਰੇਟ ਬਰੇਕ: ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼