ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ