✅ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਲਾਭਕਾਰੀ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ੀਪਿੰਗ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਟੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਾਈਫ 'ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

Shop ਸ਼ਾਪੀਫਾਈ ਨਾਲ ਡਰਾਪਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਇਕ ਸ਼ਾਪਾਈਫ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਪਾਈਫ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ੀਪਿੰਗ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ.

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ.