ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਸੋਰਸਿੰਗ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਫਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ "ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ" ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਆਰ ਟੂਲਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੋਜ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੋਜ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

- ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ।

- ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ "ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ" ਬਣਾਓ।

- ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, "ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ" ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?