ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਮਾਜਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ.

ਇਸ 100% ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ...

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੀਂਹ: ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ