ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਐਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ:

- ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਪਣਾ ਹੈ?

- ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ।

- ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2016 ਸਿਖਲਾਈ: ਮਾਹਰ ਪੱਧਰ