Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ... ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਹਿਰਦਤਾ: ਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਰਮ ਵਾਕੰਸ਼

"ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ," ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਕੋਰ" ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਦਿਲ"। ਇਸ ਲਈ ਉਹ "ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ" ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਗਠਿਤਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ "ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰੂਪ "CDT" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਵਾਕੰਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ" ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ "ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਚੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

READ  ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ: ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਕੁਨੈਕਟਰ

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ "ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ"। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ", ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਈ-ਮੇਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ Word ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਧਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਮਾਈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪੱਕੇ" ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਹੈ।