ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

  • ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੀਵਰ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ,
  • ਸਫਾਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,
  • ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਵੇਰਵਾ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ।

ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  03| ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?