Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ. ਪਰ ਇਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਈ-ਮੇਲ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ

ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਲ ਵਾਕੰਸ਼ "ਮਾਨਸੀਅਰ" ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ "ਮੈਡਮ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਆਓ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ!

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਟਰ / ਮਿਸ ਕਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ।

ਇੱਕ ਅਢੁਕਵੇਂ ਅੰਤਮ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਅੰਤਮ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਚੁਣੌਤੀ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ.

READ  ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ

ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਕ ਪਾਲੀਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ."

ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ: "ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ"।

ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • cordially
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ
 • ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ
 • ਸੁਹਿਰਦ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ
 • ਤੁਹਾਡਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ
 • ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
 • ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ.

ਇਹੀ ਮਨਾਹੀ ਸਮਾਈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ.