ਐਚਪੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ "ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕ"

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। HP LIFE, HP (Hewlett-Packard) ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ "ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕ" ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

HP LIFE, ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। HP LIFE ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕ" ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

 1. ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ.
 2. ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖੋ।
 3. ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ।

"ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ" ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਦਮ

 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹਨ:

 1. ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ, ਉਦਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡੇਟਾ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 2. ਦਰਸ਼ਕ ਵੰਡ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੁਚੀਆਂ।
 3. ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ: ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
 4. ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ

 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 1. ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ: ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 2. ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਓ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ।
 3. ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ: ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 4. ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ (KPIs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।