ਇਹ ਕੋਰਸ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੈਟ ਗਣਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ, ਨਕਦ ਛੋਟਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਵੌਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੇਜ ਦੇ ਭਾਗ

ਇਨਵੌਇਸ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਬੇਨਤੀਆਂ (ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ) ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

READ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

- ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ।

- ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵੈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

- ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ 25 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।

- ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ.

- ਜਾਂ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

- ਨੋਟ ਦੀ ਮਿਤੀ।

- ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ।

- ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

- ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ।

- ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।

- ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ।

ਖਾਸ ਬਿਲਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਹੋਸਟਲ, ਸਜਾਏ ਘਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ, ਗੈਰੇਜ, ਮੂਵਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਬਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ-ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ 7 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੈਧ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ (ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਾਂ ਲੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਨੇ ਹਨ)।

- ਚਲਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ।

READ  ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ?

- ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮ ਅਤੇ SIREN ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਤਾ)।

- ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ.

- ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

- ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਵੈਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ EU ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਹਕ ਹੈ (ਜੇ ਰਕਮ < ਜਾਂ = 150 ਯੂਰੋ ਹੈ)।

- ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ।

- ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ।

- ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀਮਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ “ਵੈਟ ਛੋਟ, ਕਲਾ। CGI ਦਾ 293B”।

- ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

- ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਲਾਗੂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

— 15 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ, "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ "EI" ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

- ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਗਾਰੰਟਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ।

- ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- ਏਜੰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।

- ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ

- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਰਸਾਓ।

ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ:

- ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਲਈ 15 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰੇਕ ਇਨਵੌਇਸ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸ ਮੁੱਲ ਦਾ 1/4 ਹੈ।

- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 75 ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 000 ਯੂਰੋ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 50% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

READ  ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ

2022 ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ 375 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ €000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ €1 ਤੱਕ।

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਇਨਵੌਇਸ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਾ ਇਨਵੌਇਸ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਯੂ, ਵਪਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ) ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਵੌਇਸ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ।

ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ (ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ, ਲੇਖ A102 B-2)।

ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਨਵੰਬਰ 2016, 1478 ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰਬਰ 2-2016) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈ-ਘੋਸ਼ਣਾ) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਦੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ

ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ:

- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ)।

- ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾ।

- ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ)।

- ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਅਸਲੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।

- ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ

- ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

- ਵੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।

 

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →