ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰਲੇਖ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਧਾਰਕ ਨੇ ਹੁਨਰ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ, 7 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਫਰਾਂਸ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RNCP) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ (ਸੀਸੀਪੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਵਣਜ, ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
 • ਪੱਧਰ 3 (ਸਾਬਕਾ ਪੱਧਰ V), CAP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ,
 • ਪੱਧਰ 4 (ਸਾਬਕਾ ਪੱਧਰ IV), BAC ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ,
 • ਪੱਧਰ 5 (ਸਾਬਕਾ ਪੱਧਰ III), BTS ਜਾਂ DUT ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ,
 • ਪੱਧਰ 6 (ਸਾਬਕਾ ਪੱਧਰ II), ਪੱਧਰ BAC+3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ (DREETS-DDETS) ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰੇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰਲੇਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
 • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰਲੇਖ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ:

 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ;
 • ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ;
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ;
 • ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ V ਡਿਪਲੋਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ...

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ