ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਇੱਕ IT ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਧਨ ਹੈ:

- ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।

- ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੋ.

- ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ IT ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Udemy → 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਸ਼ਬਦ | ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਜਿ .ਮੇ ਬਣਾਓ