ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਕਸਰ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੇਖਕਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਹੈ MOOC "ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੇਖ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ" ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟੋਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਖੋਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹੁਨਰ" ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ MOOC, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਮੁਫਤ: ਪਿਨਟਰੇਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ