ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 21/01/2024 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ https://comme-un-pro.fr. ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

 • ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
 • ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ;
 • ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਹਿਦੇ ਹਾਂ;
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ;
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

1. ਉਦੇਸ਼, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਅਵਧੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

2. ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ

ਨਾਮ: ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੇਸ਼: FRANCE
ਉਦੇਸ਼: ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਡਾਟਾ: ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ.

3. ਕੂਕੀਜ਼

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

4. ਖੁਲਾਸਾ ਅਭਿਆਸ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

comme-un-pro.fr IAB ਯੂਰਪ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ 332 ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

5. ਸੈਕੂਰੀਟੀ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

6. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

7. ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯ ਕਥਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

8. ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਧੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ.
 • ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
 • ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
 • ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.

9. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

10. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਯੂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਕਿਲਸ, ਟ੍ਰਾਂਕਿਲੁਸ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਕਿਲੁਸ.ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

11. ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

comme-un-pro.fr
.
ਫਰਾਂਸ
ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ: https://comme-un-pro.fr
ਈਮੇਲ: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:.