• ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣੋ
  • ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
  • ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
  • ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲੱਭੋ

ਵੇਰਵਾ

ਇਸ MOOC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਆਰ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

MOOC ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ: ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ