ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਰੀਕੈਪ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ?

"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਡਮ, ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ" ਜਾਂ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਰ (ਜਾਂ ਮੈਡਮ), ਮੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ / ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ”… ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ 4 ਤੱਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ: ਹੁੱਕ, ਕਿਰਿਆ, ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

ਉਹ 4 ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਲੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ:

 • ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹੁੱਕ
 • ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ
 • ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ
 • ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹੁੱਕ

ਅੰਤਿਮ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਕੈਚਫ੍ਰੇਜ਼ “ਬਕਾਇਆ…”, “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ…” ਜਾਂ “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ…” ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ.

ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ: "ਸਹਿਮਤ ਹੈ ...", "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ / ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਇਨ ਕਰੋ"। ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ: ਲੱਭੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਖਮਤਾ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ. ਵਾਕੰਸ਼ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੀਕਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ"।

ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ

ਅਸੀਂ "ਮੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ..." ਜਾਂ "ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ..." ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਤਿਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਇਹ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ "ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ...", "ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ...", "ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮਰਪਣ, ਮੇਰੀ ਆਦਰਯੋਗ ਹਮਦਰਦੀ…” ਜਾਂ “ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰ…”।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਮੈਡਮ, ਸਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ.
 • ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
 • ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • cordially
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ
 • ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ
 • ਸੁਹਿਰਦ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ