ਮੇਨਾਰਡਿਨ ਚੀਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਹੈ. ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲੋਂ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇਚੀਨੀ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖੋ.

ਚੀਨੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ. ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਫ ਮੇਨਾਰਡਿਨ ਚੀਨੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਚੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਏ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ ਸਿੱਖੋਆਓ, ਮੈਂਡਰਿਨ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਏ.

ਰੰਗਤ

ਚੀਨੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ. ਮੈਂਡਰਿਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕੋ ਚੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਧੁਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਟੋਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀ, ਘੋੜਾ ਇਕ ਸੁਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਉਭਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖ ਲਓ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ