Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਈਮੇਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ Sendmail ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੇਤਵਿਆਂ ਦੇ 64% ਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ.

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋੜੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੈ.

ਇੱਕ ਔਸਤ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੇਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲੀਅਮ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਨੇਹੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

  1. ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ
  2. ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
  3. ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ.
  4. ਨਰਮ ਰਹੋ
  5. ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਦੇਖੋ
  6. ਵੇਖੀ.

ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?"

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਜ ਤੁਰੰਤ ਦੂਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਓ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ: ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਇਕਾਈ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ "ਸਪੈਮ" ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਈ-ਮੇਲ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ."

READ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ.

 

ਮਾੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ
 
ਵਿਸ਼ਾ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ: ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ - 09h 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018

 

ਸੁਨੇਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੋ

ਈ ਮੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਰੱਖੋ ਈਮੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ. ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

 

ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈਆਂ

 

ਹਾਈ ਮਾਈਚਿਨ,

 

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਇ 2 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਨੀ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ. ਉਹ 11h00 ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ

 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,

 

ਕਮੀਲ

ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈਆਂ

 

ਹਾਈ ਮਾਈਚਿਨ,

 

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਇ 2 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਨੀ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

 

ਕਮੀਲ

 

(ਕਮੀਲ ਫਿਰ ਪੀ.ਆਰ. ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ.)

 

ਇੱਥੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੇਲ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਜਾਂ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਤੋੜਨਾ” ਸਮਝੋ.

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਮੀਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੇ ਮਿਸ਼ੇਲਿਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰੋ). ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ.

ਨਰਮ ਰਹੋ

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਮੇਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣ, ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸੰਖੇਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਈਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ

ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ / ਸ਼ਾਮ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ," ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਰਮ ਰਹੋ.

ਟੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੌਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਈ-ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ.

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਲੌਇਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ
ਲੁਈਜ਼,

 

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ.

 

Yann

ਹੈਈ ਲੁਈਸ,

 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ ਨੂੰ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ?

 

ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ

 

Yann

 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ "ਭਾਵਨਾ" ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ.

ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, "ਭੇਜੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਲੋਕ ਲੰਬੇ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਸੰਖੇਪ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ.

ਮੁੱਖ ਅੰਕ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਈਮੇਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ. ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਭੇਜੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.