ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਬੰਦ ਸਮੂਹਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਧਾਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ.

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਾਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ