ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

  • ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
  • ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
  • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਵੇਰਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ MOOC ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 6-ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਕੋਰਸ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →