ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

 • ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
 • ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
 • ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
 • ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ,
 • ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
 • ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰੀਡਰ, ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ?

ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ?

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ!

MOOC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਫਾਰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ" ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਇੱਕ "ਸਮਝੋ" ਮੋਡੀਊਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
 • ਇੱਕ "ਮੁਲਾਂਕਣ" ਮੋਡੀਊਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • ਇੱਕ "ਸੁਧਾਰ" ਮੋਡੀਊਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
READ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ

MOOC ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। MOOC ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MOOC ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਬਰਾਂ:

 • ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ)
 • ਕੁਝ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ਸੂਰ, ਪਸ਼ੂ, ਆਦਿ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਰਸ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ।
 • ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →