ਇਹ ਗਣਿਤ MOOC ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

5 ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ MOOC ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ, ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਐਮ.ਓ.ਓ.ਸੀ