ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਲਾਭ

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਓਵਰਲੋਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਦੀ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 1. ਜੀਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਕੰਪੋਜ਼" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 2. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ।
 3. "ਭੇਜੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਭੇਜੋ" ਬਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਤੀਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਭੇਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ" ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
 4. ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ "ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
READ  ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ Gmail ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ

ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, Gmail ਵਿੱਚ "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਈਮੇਲ" ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 1. ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੈਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਈਮੇਲ ਤਹਿ ਕਰੋ।
 3. ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਾਜਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 4. ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ।
 5. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਦੀ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
 6. 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਜੀਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ Google Workspace ਟੂਲ। ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 7. ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ Gmail ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਬੇਅਸਰ ਸੰਚਾਰ.

READ  ਜੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ