ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਪੱਤਰ ਇਹ ਹਨ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ.

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਕੀ ਹੈ?

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਸੀਈਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿਰ ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾਲੇਖ L3151-1 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਮਾਲਕ ਲਈ ਲਾਭ

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀਈਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

ਸੀਈਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਸਮਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ.

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਈਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਸੀਈਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਟੀਟੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਣ ਲਈ.

ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ benefitੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੱਤੇ, ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੀਈਈ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਈਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਕੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਪੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਈਈਟੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬੋਨਸਾਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ

ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ
ਮੇਲ

ਕੰਪਨੀ… (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ)
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

                                                                                                                                                                                                                      (ਸਿਟੀ), ਤੇ… (ਤਾਰੀਖ)

 

ਵਿਸ਼ਾ: ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ

ਮੋਨਸੀਅਰ ਲੇ ਦਿਿਰਕਟੀਅਰ,

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ [ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ] ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੀਮੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ [ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ] ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ runningੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਭਾਵ [ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ] ਦਿਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲੇਖ L3151-1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲਈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ responseੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ.

                                                                                                                  ਦਸਤਖਤ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ
ਮੇਲ

ਕੰਪਨੀ… (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ)
ਦਾ ਪਤਾ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ

                                                                                                                                                                                                                      (ਸਿਟੀ), ਤੇ… (ਤਾਰੀਖ)

ਵਿਸ਼ਾ: ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ [ਸੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ] ਯੂਰੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ [ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ] ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

ਇਥੋਂ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲੇਖ L3151-3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹਾਂ.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ

 

                                                                                                                                    ਦਸਤਖਤ

 

"ਸਮਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਫੰਡਿੰਗ" ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

food-count-epargne-time.docx – 10942 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ – 12,77 KB

"ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਲੈਟਰ ਟੈਂਪਲੇਟ" ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

time-savings-account-letter-template.docx – 11362 ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ – 21,53 KB