I. ਵਰਕਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੇਤਰ
 ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ?
 ਸਿਹਤ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
 ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੈ?
 ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੌਣ ਹਨ?
 ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ?
 ਕੀ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱ ,ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਹੈ?
 ਕੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
 ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਪਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ?

II. ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮਿUNਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ?
 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
 ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ?
 ਇੱਕਲੌਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

III. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
 ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ?

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?