ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਜੀਵਨਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਵੇ.
XNUMX ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ: ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ.

ਸੰਕੇਤ # 1: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ:

  • Pourquoi?
  • ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ?
  • ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਆਉਣਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ.

ਸੰਕੇਤ # 2: ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ

ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਢਿੱਲ.

READ  ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੰਕੇਤ # 3: ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ.
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ.
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ.

ਸੰਕੇਤ # 4: ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ.
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ 2 ਜਾਂ 3 ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸੰਕੇਤ # 5: ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ

ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ.
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਉਹ ਸੰਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਸੰਕੇਤ # 6: ਅਸੰਭਵ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਟੀਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਟੀਚਾ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।