ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ: ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ. ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਮਾਸੋਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਭਾਵੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ…

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

'ਮੂਲ' ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਵਰਡ 2013 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ