ਟੈਲੀਕਾਇੰਗ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਇੰਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 100% ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਾਡਾ ਲੇਖ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: 100% ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ationਿੱਲ" ਵੇਖੋ).

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਇੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਕੁਕੜੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਟੈਲੀਕਾੱਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  03| ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?