ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ?ਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ:

  • ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ?
  • ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?
  • ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ?
  • ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?

  • ਉਦਮੀ
  • ਵਪਾਰੀ
  • ਐਸਐਮਈ ਮੈਨੇਜਰ
  • ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਚਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ