Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ:

ਇਹ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ.
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.
ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ?

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ ਪੁੰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੰਜ ਵਿਚ ਹੋ.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ.
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ. ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੁੰਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ.

READ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ-ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਜਰਬੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ" ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ?

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਆਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਪਰ, ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ.
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ.
ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲਗਾਓਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ.