Lਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 24% ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਜਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ 9% ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਿੰਗਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 5, 2018 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ.

ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ MOOC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ