ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਰਹੋ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ .ਾਲੋ.

ਪਤਝੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਬਦਲੋ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ.

IFOCOP ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ: ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100% ਰਿਮੋਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਹਨ. "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ" ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹਨ