ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਲੇਖ L4131-3 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ “ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਖਤਰੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ '.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੋਖਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ.

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

"ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ", ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਈਲਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਏਰਿਕ ਰੋਸ਼ੇਲੇਵ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ. ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. “ਓਨੇ

 

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕਤਾ: ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ