ਵੇਰਵਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੌਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ.

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਤੁਸੀਂ (ਰੀ) ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?