Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ: ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ!

ਕਵਰ ਲੈਟਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈ-ਮੇਲ... ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਈ-ਮੇਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਬੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ: ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ

ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ?

ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। "ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ" ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ: "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ" ਜਾਂ "ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ..."। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਜਾਂ ਬੌਸੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

READ  ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਨਿਮਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵਧਾਓ

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ: ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚੋ?

"ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ" ਜਾਂ "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ"। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, "ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ" ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ" ਜਾਂ "ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।