Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ

ਈਮੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ: ਨਿਕਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਖੋਜੋ।

"ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ...": ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, "ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ..." ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ..." ਜਾਂ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ..." ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ..." ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ...": ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ..." ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।

"ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ...": ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਵਪਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

READ  ਈਮੇਲ ਵਾਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ?

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ"।

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ": ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: "ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ"।

"ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ": ਇੱਕ ਆਦਰਯੋਗ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਇਹ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ: "ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ" ਜਾਂ "ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ"।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।