ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ "ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ" ਨਾਮਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ. ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ "ਲਈ" ਜਾਂ "ਵਿਰੁਧ" ਸਥਿਤੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ) GDPR ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ