Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵੀ ਅਤੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਚੋਣ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Ingrid Pieronne ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ...

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ: ਆਓ ਸਮਾਂ ਬਦਲੀਏ!