ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ!

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ, ਬਾਲਗ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ 500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ. ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਲਈ ਬੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ

ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕੋਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸਬਕ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖਾਤੇ (ਸੀਪੀਐਫ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.
ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ' ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ).
.ੱਕਣ ਲਈ, ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ