ਪਿਆਰੇ ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਿਆਰੇ ਸਰ, ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ... ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਯਕੀਨਨ. ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੋਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਦਾ ਰੂਪ: ਕੁਝ ਆਮ ਨਿਯਮ

ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਈ "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ" ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਈ "ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ" ਵਰਗੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ "ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ" ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਜੋਂ "ਮਾਨਸੀਅਰ" ਲਿਖਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ Monsieur ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ "ਐਮ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਪੀਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਰਤਣੇ ਹਨ?

ਅਪੀਲ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
 • ਮੈਡਮ,
 • ਪਿਆਰੇ
 • ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ,

ਕਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ "ਮੈਡਮ, ਸਰ" ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਲਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੋ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪਿਆਰੇ ਸਰ,
 • ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ,
 • ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ,
 • ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ,

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਮੈਡਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
 • ਪਿਆਰੇ ਮੰਤਰੀ,
 • ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
 • ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ

ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹਨ?

ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਫਾਰਮ ਮੈਡਮ, ਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਾਲ ਬੇਡੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਸਕਲਿਨ ਬੇਡੂ
 • ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨ ਬੇਡੂ

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।