2021 ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਮ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਛੁੱਟੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੱਤਾ ਉਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਭੱਤਾ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਪਾਅ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 24 ਮਹੀਨੇ ਵੀ.

ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ: ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਛੁੱਟੀ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਤੈਨਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਧੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ.

ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਛੱਡੋ

ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ Withinਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਾਨਤਾ ਇੰਡੈਕਸ: ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਿੱਚ!