ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਅੱਜ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁ skillsਲੀਆਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ. ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →