ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰੂਪ: ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਓ!

ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ: ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ: "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ"। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਮਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੈਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੀ ਮੂਲ ਲਈ "Gratum" ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਸੁਆਗਤ ਜਾਂ ਸੁਆਗਤ"। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ", "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ: "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ"। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: "ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ"।

ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਵਾਕੰਸ਼ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" ਇਸ ਲਈ ਬਕਵਾਸ ਹੈ।

READ  ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ

ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ: ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਿਮਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: "ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ" ਜਾਂ "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ"।

ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ. ਦਰਅਸਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਇਹ ਦੋ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: "ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ", "ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ", "ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ", "ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ", "ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ", ਆਦਿ।

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲਈ "Cdt" ਜਾਂ "BAV" ਵਰਗੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।