ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

  • ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
  • ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ
  • ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ MOOC ਇੱਕ ਕੰਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋ।

ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ paradoxes ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ।