ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਿਜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SWOT ਵਿਧੀ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਫੈਸਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਤਨਖਾਹ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ