ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਂਟ ਚਾਰਟ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਰਣਨੀਤਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 🙂

ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ:

  • ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
  • retro ਤਹਿ
  • ਗੈਨਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
  • ਫੈਲਾਓ
  • ਯੋਗਤਾ
  • ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ
  • ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਠਹਿਰਨਾ

ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰੋਤ:

  • "ਟਾਕਿੰਗ ਹੈਡਜ਼", ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ...

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →