ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ Microsoft ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਮੀਨੂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਫਿਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ...

ਲਿੰਕਡਇਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30-ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ 30/06/2022 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

 

READ  ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ